Om bedehuset

Styret for bedehuset
Torleiv Åreskjold (leiar), Karen Ege Fosse (nestleiar), Egil Brekke (kasserar), Mette Voll (sekretær), Knut Sigve Lillemo (styremedlem), Eivind Hetland (1. vara) og Gurine Fosse (2. vara).

Medlemskap
Innmelding i Foreininga Vågen bedehus:
Registreringsskjema

Organisasjonsnummer
Vågen bedehus er registrert som organisasjon i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsnummeret er 887 291 632.

Gåver
Me er takksame for gåver til bedehuset. Styret prøver å halde låge utleigepriser og då er me avhengig av økonomisk støtte frå våre venner. Dei siste åra har bygdefolk gitt mykje slik at styret kan utvikle huset ut frå krav i tida. Kontonummeret er: 3535.07.05854. Eller du kan bruke VIPPS #83746 Vågen bedehus. Takk til alle som vil gje ei gåve!

Utleige

  • Møteveke inkl. kjøkken: Max kr 500
  • Bruk av kjøkken elles: kr. 200
  • Basar inkl. kjøkken: 10% av inntekt
  • Privat leige møterom utan kjøkken: kr. 300
  • Konfirmasjon, selskap, minnemøte (”heile huset”): kr 1.200.
  • Leige av bord: kr 100 per utleige.

Andre prisar – sjå prisliste nedanfor.

Dokument til nedlasting (PDF)