Om bedehuset

Styret for bedehuset
Knut Sigve Lillemo (leiar), Leif Thorsen (nestleiar), Egil Brekke (kasserar), Karen Ege Fosse (sekretær), Gunn Karin Sunnhordvik (styremedlem), Eivind Hetland (1. vara) og Berit Ølfanes (2. vara).

Medlemskap
Innmelding i Foreininga Vågen bedehus:
Registreringsskjema

Organisasjonsnummer
Vågen bedehus er registrert som organisasjon i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsnummeret er 887 291 632.

Fast gjevarteneste
Slik kan du gje fast kvar månad øyremerka nytt bedehus i Ølensvåg:

  1. Legg inn fast trekk i din nettbanken til konto: 3535.20.07720
  2. Eller gå i banken og be dei leggja inn fast trekk til konto: 3535.20.07720

Gåver
Me er takksame for gåver til bedehuset. Styret prøver å halde låge utleigepriser og då er me avhengig av økonomisk støtte frå våre venner. Dei siste åra har bygdefolk gitt mykje slik at styret kan utvikle huset ut frå krav i tida. Kontonummeret er: 3535.07.05854. Eller du kan bruke VIPPS #83746 Vågen bedehus. Takk til alle som vil gje ei gåve!

Utleige

  • Møteveke inkl. kjøkken: Max kr 500
  • Bruk av kjøkken elles: kr. 200
  • Basar inkl. kjøkken: 10% av inntekt
  • Privat leige møterom utan kjøkken: kr. 300
  • Konfirmasjon, selskap, minnemøte (”heile huset”): kr 1.200.
  • Leige av bord: kr 100 per utleige.

Andre prisar – sjå prisliste nedanfor.

Dokument til nedlasting (PDF)