Barn og ungdom

Arbeid for barn og ungdom på Vågen bedehus

Sundagsskulen
Aldersgruppe: Frå ca 3 år t.o.m. 7. klasse
Tidspunkt: Ca. annakvar sundag kl 11.00-12.00
Kontaktperson: Møyfrid Brekkå
Telefon/e-post: 481 11 695 / moybrek@gmail.com

Jentelaget
Aldersgruppe: 1.-7. klasse
Tidspunkt: Annakvar tysdag kl 17.30-19.00
Kontaktperson: Sigrid Åreskjold
Telefon/e-post: 400 63 503 / saareskjold@gmail.com

Gutelaget (på Lundeneset)
Aldersgruppe: 1.-7. klasse
Tidspunkt: Annakvar tysdag kl 17.30-19.00
Kontaktperson: Leon Dyngeland
Telefon/e-post: 907 49 7480 / leon@omega.no

Yngres
Aldersgruppe: 5.-7. klasse
Tidspunkt: Annakvar tysdag kl 18.00-19.10
Kontaktperson: Oskar Feed
Telefon/e-post: 53 76 87 40 / oskar.feed@haugnett.no

Laget
Aldersgruppe: 8.-10. klasse
Tidspunkt: Annankvar måndag kl 20.00-21.30
Kontaktperson: Liv Ingunn H. Medhaug
Telefon/e-post: 951 23 371 / liv.ingunn.heie.medhaug@haugnett.no

Loftet ungdomsklubb
Aldersgruppe: 8. klasse og eldre
Tidspunkt: Annakvar laurdag
Kontakperson: Anita Frafjord
Telefon/e-post: 412 21 045 / anita.ivesdal@hotmail.com

 

Arbeid for barn og ungdom på Kyrkjetunet i Ølen

Vindafjord Soul Kids
Aldersgruppe: 5-10 år
Tidspunkt: Annakvar fredag kl 17-18
Kontaktperson: Lill Inger Velde
Mobil: 995 25 268
E-post: fruvelde@gmail.com

Vindafjord Soul Children
Aldersgruppe: 5.-10.klasse
Tidspunkt: Ca. ein laurdag i månaden kl 12-15 (sjå kalenderen til Kyrkjetunet)

Klubben
Aldersgruppe: 5.-7.klasse (etter jul også 4.kl)
Tidspunkt: Annakvar fredag kl 18-19.30
Kontaktperson: Britt Karstensen
Mobil: 452 21 580
e-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no

CREDO
Aldersgruppe: Fra 8.klasse og oppover
Tidspunkt: Ca ein fredag i månaden (sjå kalenderen til Kyrkjetunet)
Kontaktperson: Lill Inger Velde
Mobil: 995 25 268
E-post: fruvelde@gmail.com

SHOW-IT (Familiesamlingar)
Aldersgruppe: Tillatt for alle
Tidspunkt: Tre søndagar pr semester (sjå kalenderen til Kyrkjetunet)
Kontaktperson: Gunhild Marie Osaland
Mobil: 916 92 821
E-post: gmosaland@gmail.com