Barn og ungdom

Arbeid for barn og ungdom på Vågen bedehus

Sundagsskulen
Aldersgruppe: Frå ca 3 år t.o.m. 7. klasse
Tidspunkt: Ca. annakvar sundag kl 11.00-12.00
Kontaktperson: Møyfrid Brekkå
Telefon/e-post: 481 11 695 / moybrek@gmail.com

Jentelaget
Aldersgruppe: 1.-7. klasse
Tidspunkt: Annakvar tysdag kl 17.30-19.00
Kontaktperson: Birte Dyngeland
Telefon/e-post: 975 14 137 / bdyngeland@gmail.com

Gutelaget (på Lundeneset)
Aldersgruppe: 1.-7. klasse
Tidspunkt: Annakvar tysdag kl 17.30-19.00
Kontaktperson: Leon Dyngeland
Telefon/e-post: 907 49 7480 / leon@omega.no

Yngres
Aldersgruppe: 5.-7. klasse
Tidspunkt: Annakvar tysdag kl 18.00-19.10
Kontaktperson: Oskar Feed
Telefon/e-post: 53 76 87 40 / oskar.feed@haugnett.no

Laget
Aldersgruppe: 8.-10. klasse
Tidspunkt: Annankvar måndag kl 20.00-21.30
Kontaktperson: Liv Ingunn H. Medhaug
Telefon/e-post: 951 23 371 / liv.ingunn.heie.medhaug@haugnett.no

Loftet ungdomsklubb
Aldersgruppe: 8. klasse og eldre
Tidspunkt: Annakvar laurdag
Kontakperson: Anita Frafjord
Telefon/e-post: 412 21 045 / anita.ivesdal@hotmail.com