Velkommen

Julemesse-vågen-2014-4

                                                                                                                                                  Foto: Torodd F. Ottestad


På Vågen bedehus er det eit rikt arbeid for born, unge og vaksne, og alle er velkomne!

Levande Kristustru – inkluderande fellesskap
Saman vil vi byggja fellesskap der Guds storverk blir forkynt, menneske møter Jesus og blir utfordra til teneste.

Følg oss på Facebook for å få meldingar om kva som skjer fortløpande.

Velkommen til bedehuset!