Velkommen

Julemesse-vågen-2014-4

                                                                                                                                                  Foto: Torodd F. Ottestad


På Vågen bedehus er det eit rikt arbeid for born, unge og vaksne, og alle er velkomne!

Levande Kristustru – inkluderande fellesskap
Saman vil vi byggja fellesskap der Guds storverk blir forkynt, menneske møter Jesus og blir utfordra til teneste.

Følg oss på Facebook og hold deg oppdatert på møter og aktiviteter.

Velkommen til bedehuset!